2013-09-14 15

Ενεργειακό Τζάκι

Ενεργειακό τζάκι, είναι η εστία που λειτουργεί με τρόπο ώστε να αποδίδεται το μεγαλύτερο μέρος της θερμικής ενέργειας στον χώρο.

Το ενεργειακό τζάκι συλλέγει αέρα μέσα σε έναν θάλαμο και με την καύση των ξύλων τον θερμαίνει, στην συνέχεια τον διοχετεύει στον χώρο μέσω αεραγωγών και περσίδων.

Η διανομή του θερμού αέρα στον χώρο γίνεται με φυσικό ή μηχανικό τρόπο (βεντιλατέρ).

Το ενεργειακό τζάκι προσφέρει:

  •  Θερμική απόδοση 70-85%
  •  Περιορισμένη εκπομπή καυσαερίων
  •  Μεγάλη ασφάλεια (λόγο της πόρτας)
  •  Μετάδοση της θερμότητας στον χώρο
  •  Λειτουργεί δίχως να καπνίζει ή να μεταδίδει οσμές
  •  Μικρή και ελεγχόμενη καύση ξύλων

Comments are closed.