τεχνολογία (pellet)

Pellet

Τα Pellets είναι συμπιεσμένο ξύλο και χρησιμοποιείται ως καύσιμμο σε συσκευές που παράγουν θερμότητα, όπως:  Αερόθερμες σόμπες  Καλοριφέρ  Αερολέβητες  Σόμπες λέβητες  Τζάκια Pellet Το Pellet προσφέρει μεγάλη οικο ...

2013-09-14 15

Ενεργειακό Τζάκι

Ενεργειακό τζάκι, είναι η εστία που λειτουργεί με τρόπο ώστε να αποδίδεται το μεγαλύτερο μέρος της θερμικής ενέργειας στον χώρο.Το ενεργειακό τζάκι συλλέγει αέρα μέσα σε έναν θάλαμο και με την καύση των ξύλων τον θερμαίνει, στην συνέχεια τον διοχετεύ ...

Untitled-1

Ενεργειακό ή Παραδοσιακό Τζάκι;

Το παραδοσιακό τζάκι παρέχει μεγαλύτερη αμεσότητα με την φλόγα και προσελκύει τους περίοικους για παιχνίδι με την φωτιά. Όμως ένα παραδοσιακό τζάκι μειονεκτεί στην απόδοση θερμότητας αφού αποδίδει μόνο με την ακτινοβολία της φλόγας, δίχως να διαμοιρά ...